loader

Çimka aziatike (Halyomorpha Halys) Është një insekt (hemipter) me erë të keqe i familjes Pentatomidae nga Azia Lindore. Është një dëmtues polifag që u zbulua për herë të parë në Evropë në rajonin e Zyrihut dhe u përhap në vende të tjera të europës. Në Francë është vëzhguar për herë të parë në vitin 2012, […]

Dy javët e para të qershorit, rreziku i infeksionit nga KROMA vazhdon. Shfaqen larvat breznia e parë, krimbi i mollës, breshkëza e Kalifornisë, grerëza e kumbullës, miza e qershisë. Dëmtues që mund të kompromentojnë gjithë prodhimin. Insekticide efektive: Insegar, Calypso, Acetamiprid, Actara, Karate, Chlorpyrifos, Movento. Muaji qershor është koha e fillimit të Operacioneve të gjelbëra. […]

Mbi demtuesin e molles Sesia Molles (Synanthedon myopaeformis, rendi Lepidoptera, Fam. Sessidae) Nga ana jone (Sesia e molles) eshte njohur dhe vleresuar si demtues tek molla qysh ne vitin 2015 ne gjithe pemetoret e rajonit te Korçes, kryesisht ne pemetoret intensive dhe me nenshartesa te grupit M9. Prej atij viti ky demtues eshte vleresuar, monitoruar […]

Shërbimet e periudhës në pemëtore. Përfundo plehrimin kimik bazë. Kryej plehrimin azotik (kur pritet prodhim i pakët) para lulëzimit dhe (në vit me prodhim normal) 15 ditë pas lulëzimit, 1/2 e sasisë dhe pjesa tjetër në lidhjen dhe rritjen e kokrrës. Bëj frezim të tokës, shkriftërohet, ajroset pemëtorja, përm- bysen plehrat. Kujdes, periudha më kritike […]

Vetëm në pemëtoret ose në varietetet e mollës që kanë rritje vegjeative të madhe këshillohet të ndërhyhet me REGALIS PLUS në dozë 1,5 kg/ha ose KUDOS në dozë 1,25 kg/ha.. Trajtimi i parë të aplikohet kur lastarët janë 2-3 cm. Në këtë fazë do të ketë edhe një veprim kundër zjarrit bakterial. Trajtimi i dytë  […]

Krijimi i pemëtores së re kërkon: Përcaktimin e kultivarit bazë, mos harro 10-12% kultivaret polenizuese. Analizat agrokimike të tokës, nivelim, sistemim, Plehërimin para mbjelljes së fidanit: Pleh organik 20-25 kg/rrënjë, plehra kimike bazë (NPK) plehra fosfatike 250 gr/rrënjë, plehra potasike150 gr/ rrënjë. Kur është e nevojshme (toka acide) hidhet gëlqere e bluar ose pluhur gëlqereje […]