loader

Shqipëria në vitin 2020 ka rritur prodhimin e mollës me 90 % ose nga 54 mijë ton krahasuar me 2010. Me zhvillimin e këtij sektori prodhimi i vendit ka zëvendësuar importin dhe në vitin 2015 ka tejkaluar konsumin e brendëshëm. Në vitin 2018 prodhim ka arritur prodhimin maksimal 108,375 ton (në fakt prodhimi real ka […]