loader
banner
Çmimet e mollës kanë një trend rënës, referuar grafikut për varietetin Starking në tregun e Tiranës. Ky trend është për të gjitha varietetet dhe për të gjitha tregjet. Çmimet e pakicës dhe të shumicës në muajin Shkurt 2022 kanë një rënie në vlerë rreth 10 lekë/kg krahasuar me muajin Shkurt 2021. Megjithëse të gjitha çmimet janë rritur këtë periudhë kjo nuk  është reflektuar në çmimin e mollës. Çmimi më i ulët është në mujain Nëntor, periudhë që përkon me kohën e vjeljes dhe të magazinimit të mollës.