loader
banner
Krijimi i pemëtores së re kërkon:
 1. Përcaktimin e kultivarit bazë, mos harro 10-12% kultivaret polenizuese.
 2. Analizat agrokimike të tokës, nivelim, sistemim,
 3. Plehërimin para mbjelljes së fidanit: Pleh organik 20-25 kg/rrënjë, plehra kimike bazë (NPK) plehra fosfatike 250 gr/rrënjë, plehra potasike150 gr/ rrënjë.
 • Kur është e nevojshme (toka acide) hidhet gëlqere e bluar ose pluhur gëlqereje 15-20 kv/ha.
 • Në pemëtore të re 1-2 vjeçare, bëj gjysëm unazim, 1 cm mbi syth për veshjen e fidanit me degëza.
 • Pemëtore në Plehëro me pleh organik domosdoshmërisht çdo 3-4 vjet.
 • Siguro ushqimin kimik bazë (NPK) sipas analizave agrokimike të tokës.
 • Frezimi përmbys plehrat kimike dhe çdo rezervë infektuese në pemëtore.
 • Lufto sëmundjet: Kancerin e degëve, bakteriozat, kromën.
 • Lufto fazën dimëruese tek merimanga e kuqe, breshkëza e kalifornisë,
 • Përdorimi i vajit mineral duke shtuar insekticid është mjaft efektiv.