loader
banner
Sipas Prognosfruit 2022 parashikimi i molles për 21 vendet te BE për sezonin 2022  prodhimi i mollëve do të jetë 11.735.000 Ton. Në përgjithësi, prodhimi i mollës i këtij viti vlerësohet të jetë 10% më i lartë se viti 2021, por 1% nga mesatarja 3 vjeçare 2019-2021. Prandaj përceptohet një sezon me një pikëpamje të “ekuilibruar” për tregun e mollës. Ndersa parashikon prodhim të qëndrueshëm të mollës ne europe, prodhimi i dardhes parashikohet te rritet deri në 20%. (burimi fruitnet)