loader

Dardha (Pyrus communis) Historiku; Dardha ashtu si dhe farorët e tjerë është kultivuar qysh në lashtësi nga Ilirët, grekët dhe romakët. Prejardhja e saj konsiderohet sipas Vavilovit të jetë nga tre qëndra: Azia, Kaukazi dhe Kina. Përhapja; Eshtë e përhapur kudo në botë, sidomos në vendet me klimë të freskët. Dardha zë vendin e gjashtë […]

Shqipëria në vitin 2020 ka rritur prodhimin e mollës me 90 % ose nga 54 mijë ton krahasuar me 2010. Me zhvillimin e këtij sektori prodhimi i vendit ka zëvendësuar importin dhe në vitin 2015 ka tejkaluar konsumin e brendëshëm. Në vitin 2018 prodhim ka arritur prodhimin maksimal 108,375 ton (në fakt prodhimi real ka […]

Faqe per te plotesuar nga ADAD per pershkrimin e molles.