loader
banner
Vetëm në pemëtoret ose në varietetet e mollës që kanë rritje vegjeative të madhe këshillohet të ndërhyhet me REGALIS PLUS në dozë 1,5 kg/ha ose KUDOS në dozë 1,25 kg/ha..
  • Trajtimi i parë të aplikohet kur lastarët janë 2-3 cm. Në këtë fazë do të ketë edhe një veprim kundër zjarrit bakterial.
  • Trajtimi i dytë  të bëhet një muaj më vonë.
Aplikimi kryhet në mot të mirë. Të mos përzihet me ndonjë produkt me bazë kalciumi.