loader
banner
Dion Farmka filluar aktivitetin në vitin 2000, ka një sipërfaqe prej 4 ha me pemë frutore mollë dhe qershi. Aktiviteti i fermës është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave mollë dhe qershi. Ferma disponon një dhomë frigoriferike me kapacitet 20 ton. Dion Farm synon qasjen në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Qershi (varietetet: Napoleon, Regina) dhe mollë Prodhimi i vet: 30 ton/vit mollë dhe 30 ton qershi Prodhim tjetër: 50 ton mollë, 50 ton qershi/vit Certifikim cilësie:  Global G.A.P. Tregu i eksportit: Italia, Gjermani, Mali i Zi, Kosova Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa: Greve, Diber