loader
banner
Pajtim Kumbulla ka një përvojë të gjatë në prodhimin, grumbullimin dhe tregtimin e frutave dhe perimeve. Produktet kryesore janë mollë dhe qershi. Pajtim Kumbulla disponon një dhomë frigoriferike me kapacitet 400 ton. Objektivi i tij është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Mollë,  qershi dhe kumbull Prodhimi i vet: 60 ton mollë, 10 ton qershi Prodhim tjetër: 1500 – 2000 ton/vit Certifikim cilësie: 🗸 Global G.A.P. Tregu i eksportit: Greqi, Bosnje & Hercegovinë, Serbi Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa: Dvoran, Korce