loader
banner
Kompania A. Becolli është themeluar në vitin 2002. Aktiviteti i kompanisë është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave. Kompania ka 5 ha pemëtore me mollë. A. Becolli disponon dhomë frigoriferi me kapacitet 400 ton. Zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit, është synimi për të ardhmen.  Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: Starking, Gold Delicious, Fuji) Prodhimi i vet: 250 ton  Prodhim tjetër: 500 ton Certifikim cilësie: 🗸 Global G.A.P. Tregu i eksportit: Serbia, Macedonia e Veriut Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve   Adresa: Vranisht, Devoll