loader

“Kop Frut” është themeluar në 2012 pas një me përvojë 25 vjeçare në pemëtari. Ka 7 ha me mollë dhe qershi. Kop Frut disponon linjën e prodhimit të lëngut të mollës, një investim i rëndësishëm në zinxhirin e vlerës së frutave për rajonin e Dibrës dhe më gjerë. Kop Frut është një nga kompanitë që […]

Kompania Kaza Frut filloi aktivitetin në 2008. Aktiviteti i kompanisë është prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i kumbullave dhe frutave të tjerë si molla e qershia. Ka 12 ha pemëtore me kumbull, qershi, etj. Ka një dhomë frigoriferike kapacitet 25 ton, linjë përpunimi për kumbullën e thatë dhe për prodhimin e rakisë. Objektivi i kompanisë është […]

Kompania Eiba-Al filloi aktivitetin në vitin 2015. Kompania merret me grumbullimin dhe prodhimin e fikut të thatë.  ‘’Eiba-Al” është e paisur me linjë seleksionimi, kalibrimi, paketimi etj.  Objektivi i kompanisë është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.    Produkti i ofruar: Fik i thatë Prodhimi i vet: […]