loader

Shitja e qershisë së vendit këtë vit ka filluar me çmim të lartë, por shpejt ka pësuar rënie të theksuar. Çmimi i lartë në fillim sezoni është për shkak të hershmërisë së prodhimit dhe sasisë së pakët në treg. Rritja e sasisë së prodhimit në treg është shoqëruar me ulje të çmimit. Pra, gjatë 3 […]

Duke analizuar të dhënat e çmimeve për pesë varietete të mollës me origjinë vendi të tremujorit të parë 2022 sipas grafikut rezulton: Grafiku tregon trendin rënës të çmimit të mollës. Çmimi mesatar i pakicës dhe shumicës i mollës kanë pësuar rënie përkatësisht me 4.4% dhe 1.2% Rënie më të madhe të çmimit mesatar të pakicës […]

Trendi i çmimit të luleshtrydhës së vendit nga Java 7 deri në Javën 16 të këtij viti ka pësuar rënie graduale. Çmimi është i lartë në fillim sezoni për shkak të sasisë së pakët dhe hershmërisë së prodhimit. Me kalimin e javëve kemi rritje të sasisë prodhimit në treg dhe ulje të çmimit. Pra, gjatë […]

Çmimet e mollës kanë një trend rënës, referuar grafikut për varietetin Starking në tregun e Tiranës. Ky trend është për të gjitha varietetet dhe për të gjitha tregjet. Çmimet e pakicës dhe të shumicës në muajin Shkurt 2022 kanë një rënie në vlerë rreth 10 lekë/kg krahasuar me muajin Shkurt 2021. Megjithëse të gjitha çmimet […]

Në europë me 1 Shkurt 2022 stoku (ose rezervat) i mollës është rritur me 7.2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ose janë gjendje 3.6 million ton. Në vendin – Korçë, stoku i mollës që ruhet në frigorifer është 30% më i lartë se në të njëjtën periudhë të vitit të […]

Në harkun kohor 3 javor që nga dalja në treg e qershisë së vendit, çmimi i shumicës në tregun agroushqimor Tirana ka pësuar rënie nga 600 lekë/kg në 130 lekë/kg. Ky ndryshim i madh vjen për shkak të prodhimit të pakët të qershisë së hershme dhe prodhimit të madh të qershisë me pjekje të mesme, […]

Këtë vit prodhimi i parë i varietetit Burlat ka dalë në treg me datë 10 Maj me çmim pakice nga 800 -1200 lekë/kg, nga 500 lekë/kg qe ishte vitin e kaluar. Gjatë periudhës një javore ka pasur trend ulje të çmimit të pakicës që luhatet nga 600-800 leke/kg. Çmimet e pakicës të varietetit Burlat në […]