loader
banner
Polonia eksporton mollë në 61 vende

Date

Vëllimi i eksportit të mollëve nga Polonia arriti në 499.6 mijë ton në gjysmën e parë të 2021. Kjo nënkupton një rritje të eksporteve nga viti në vit. Lista e blerësve të mollëve polake në gjysmën e parë të 2021 përfshin 61 vende. Shqiperia ben pjese ne kete liste dhe ka blere ose ka importuar nga Polonia 58,112 kg molle me vlere 17,974 €. The export volume of apples from Poland (amounted to 499.6 thousand tonnes in the first half of 2021. This means an increase in exports year on year. The list of Polish apple buyers in the first half of 2021 included 61 countries. Shqiperia ben pjese ne kete liste dhe ka blere ose ka importuar nga Polonia 58,112 kg molle me vlere 17,974 €. Kthehu pas