loader

Nikolla Kostandini filloi aktivitetin në 1996, ka një sipërfaqe prej 3 ha me mollë dhe qershi. Aktiviteti i fermes është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave. Disponon një dhomë dhomë frigoriferike me kapacitet 150 ton. Objektivi është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Mollë […]

“Bullari Natyral Farm” filloj aktivitetin në vitin 2014, ka 300 ha me pemë frutore. Ferma është e specializuar në prodhimin frutave: të arrës, kivit, shegës, bajames, fikut, qershisë, etj. Prodhimi, përpunimi dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit është prioriteti kryesor. Produkti i ofruar: Arrë (Chandler), Kivi, Bajame, Shegë (Wonderful) Fik, […]

Dion Farmka filluar aktivitetin në vitin 2000, ka një sipërfaqe prej 4 ha me pemë frutore mollë dhe qershi. Aktiviteti i fermës është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave mollë dhe qershi. Ferma disponon një dhomë frigoriferike me kapacitet 20 ton. Dion Farm synon qasjen në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti […]

Mystehak Maska filloj aktivitetin e tij në vitin 1991 dhe ka një sipërfaqe prej 2 ha me qershi. Aktiviteti i fermës është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave. Ferma Maska dallohet për cilësinë dhe hershmërinë e daljes në treg të Qershisë. Objektivi i tij është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të […]

Arjan Sade ka një sipërfaqe prej 4 ha me pjeshkë dhe filloi prodhimin që nga viti 2013. Në pemëtoren e tij kultivon 8 varietete të reja me një kohëpjekje Qershor-Gusht. Ferma Sade ofron produkte pjeshkë me cilësi të lartë dhe konkurruese në treg. Synon qasjen në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit. Produkti […]