loader
banner
Nikolla Kostandini filloi aktivitetin në 1996, ka një sipërfaqe prej 3 ha me mollë dhe qershi. Aktiviteti i fermes është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave. Disponon një dhomë dhomë frigoriferike me kapacitet 150 ton. Objektivi është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: Jeromine, Fuji, Golden Delicious, Granny Smith)  Prodhimi i vet: 220 ton mollë Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa: Polene, Korçë