loader

Frigorifer Cenolli filloi aktivitetin në vitin 2005. Aktiviteti i kompanisë është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave.  Disponon dhomë frigoriferike me kapacitet 700 ton. Kompania menaxhon kultivimin e 4 ha pemëtore me mollë dhe prodhon 200 ton, ndërkohë grumbullon rreth 1000-1300 ton për tregtim. Objektivi i kompanisë është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet […]

Kompania A. Becolli është themeluar në vitin 2002. Aktiviteti i kompanisë është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave. Kompania ka 5 ha pemëtore me mollë. A. Becolli disponon dhomë frigoriferi me kapacitet 400 ton. Zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit, është synimi për të ardhmen.  Produkti i […]

Shoqeria e Bashkëpunimit Bujqësor (SHBB) «alifrut» ndodhet në rajonin e Korçës dhe ka një përvojë të gjatë prej 25 vjetësh në kultivimin e frutave. Alifrut ka 12 hektarë pemëtore, me teknologji moderne dhe formë intensive të kultivimit. Prodhimi i rreth 600-700 ton fruta në vit, si mollë (95%), qershi dhe kumbull. “Alifrut” disponon dhomë frigoriferike […]

Engjell Dervishi filloj aktivitetin e tij të prodhimit, grumbullimit dhe tregtimit të frutave  që nga viti 2008. Ka 5 ha me mollë dhe dhomë frigoriferike me kapacitet 500 ton. Ofron mollë të freskëta dhe cilësore për një sezon më të gjatë. Objektivi i është zgjerimi aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas […]

Frigo Becolli filloi aktivitetin e tij të prodhimit, grumbullimit dhe tregtimit të frutave dhe perimeve në Shtator 2015. Ka 2 ha pemëtore dhe disponon një dhomë frigoriferike me kapacitet 300 ton. Objektivi i fermës është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.    Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: […]

Filloi aktivitetin që nga viti 1998, ka sipërfaqe prej 4 ha me varietete të ndryshme molle. Aktiviteti i fermës është prodhimi, grumbullimi, ruajtja dhe tregtimi i frutave. Disponon një dhomë dhomë frigoriferike me kapacitet 300 ton. Ka objektiv zgjerimin e aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: […]

Pajtim Kumbulla ka një përvojë të gjatë në prodhimin, grumbullimin dhe tregtimin e frutave dhe perimeve. Produktet kryesore janë mollë dhe qershi. Pajtim Kumbulla disponon një dhomë frigoriferike me kapacitet 400 ton. Objektivi i tij është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Mollë,  qershi […]

Kompania Treg-Tur Korca është themeluar në 1996 dhe është e angazhuar në prodhimin, grumbullimin dhe tregtimin e frutave dhe perimeve. Produktet kryesore përfshijnë mollën, portokallin dhe mandarinën. Ka 6 ha me mollë dhe prodhon rreth 300 ton n vit. Treg-Tur Korca mbledh dhe tregton fruta dhe perime me një sasi vjetore rreth 2000 ton dhe […]

Ferma Selimi zhvillon aktivitetin që nga viti 1996, ka një sipërfaqe 5 ha me mollë. Aktivitet i kryesor është prodhimi, grumbullimi, ruajtja dhe tregtimi i frutave. Disponon një dhomë dhomë frigoriferike me kapacitet 200 ton. Objektivi i fermës është rritja e aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i […]