loader
banner
Kompania Treg-Tur Korca është themeluar në 1996 dhe është e angazhuar në prodhimin, grumbullimin dhe tregtimin e frutave dhe perimeve. Produktet kryesore përfshijnë mollën, portokallin dhe mandarinën. Ka 6 ha me mollë dhe prodhon rreth 300 ton n vit. Treg-Tur Korca mbledh dhe tregton fruta dhe perime me një sasi vjetore rreth 2000 ton dhe posedon dhoma frigoriferike me kapacitet 2000 ton me Atmosfere të Kontrolluar. Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: Starking, Gold, Jona Gold, Granny Smith, Fuji), portokall, Manderinë, limon, etj. Prodhimi i vet: 300 ton mollë,  Prodhim tjetër: 1700 ton/vit Certifikim cilësie: 🗸 Global G.A.P. Tregu i eksportit: Serbia, Macedonia e Veriut Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa: Korce, Albania