loader
banner
Ferma Selimi zhvillon aktivitetin që nga viti 1996, ka një sipërfaqe 5 ha me mollë. Aktivitet i kryesor është prodhimi, grumbullimi, ruajtja dhe tregtimi i frutave. Disponon një dhomë dhomë frigoriferike me kapacitet 200 ton. Objektivi i fermës është rritja e aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: Starking, Fuji, Gold Delicious, Granny Smith)  Prodhimi i vet: 220 ton mollë Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa: Dvoran, Korçë