loader
banner
Shoqeria e Bashkëpunimit Bujqësor (SHBB) «alifrut» ndodhet në rajonin e Korçës dhe ka një përvojë të gjatë prej 25 vjetësh në kultivimin e frutave. Alifrut ka 12 hektarë pemëtore, me teknologji moderne dhe formë intensive të kultivimit. Prodhimi i rreth 600-700 ton fruta në vit, si mollë (95%), qershi dhe kumbull. “Alifrut” disponon dhomë frigoriferike me kapacitet 500 ton, ka linjë seleksionimi për të përmbushur kërkesat e tregut. Objektivi i “alifrut” është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: Starking, Gold Delicious, Granny Smith, Fuji)   dhe qershi Prodhimi i vet: 200 ton mollë dhe 50 ton qershi Prodhim tjetër: 1500 ton/vit Certifikim cilësie: 🗸 Global G.A.P. Tregu i eksportit: Greqia, Serbia, Macedonia e Veriut Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve   Adresa: Dvoran, Korçë