loader
banner
FRIGORIFER CENOLLI

Date

Frigorifer Cenolli filloi aktivitetin në vitin 2005. Aktiviteti i kompanisë është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave.  Disponon dhomë frigoriferike me kapacitet 700 ton. Kompania menaxhon kultivimin e 4 ha pemëtore me mollë dhe prodhon 200 ton, ndërkohë grumbullon rreth 1000-1300 ton për tregtim. Objektivi i kompanisë është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: Starking, Jeromine, Gold Delicious, Fuji) Prodhimi i vet: 200 ton  Prodhim tjetër: 1500 ton Certifikim cilësie:  Global G.A.P. Tregu i eksportit: Serbia Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve   Adresa: Bilisht, Devoll