loader
banner
FRIGO DERVISHI

Date

Engjell Dervishi filloj aktivitetin e tij të prodhimit, grumbullimit dhe tregtimit të frutave  që nga viti 2008. Ka 5 ha me mollë dhe dhomë frigoriferike me kapacitet 500 ton. Ofron mollë të freskëta dhe cilësore për një sezon më të gjatë. Objektivi i është zgjerimi aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.    Produkti i ofruar: Mollë (varietetet: Starking, Gold, fuji) Prodhimi i vet: 350 ton  Prodhim tjetër: 600 ton/vit Certifikim cilësie: Global G.A.P. Tregu i eksportit: Serbia, Macedonia e Veriut Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa: Cangonj, Devoll