loader
banner
Mystehak Maska filloj aktivitetin e tij në vitin 1991 dhe ka një sipërfaqe prej 2 ha me qershi. Aktiviteti i fermës është prodhimi, grumbullimi dhe tregtimi i frutave. Ferma Maska dallohet për cilësinë dhe hershmërinë e daljes në treg të Qershisë. Objektivi i tij është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.    Produkti i ofruar: Qershi (varietetet: Napoleon, Regina) Prodhimi i vet: 40 ton/vit Certifikim cilësie: Global G.A.P. Tregu i eksportit: Mali i Zi, Kosova, Maqedonia e Veriut Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa:  Drobonik, Berat