loader
banner
“Bullari Natyral Farm” filloj aktivitetin në vitin 2014, ka 300 ha me pemë frutore. Ferma është e specializuar në prodhimin frutave: të arrës, kivit, shegës, bajames, fikut, qershisë, etj. Prodhimi, përpunimi dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit është prioriteti kryesor. Produkti i ofruar: Arrë (Chandler), Kivi, Bajame, Shegë (Wonderful) Fik, Qershi, etj.   (Prodhimi i vet: 60 ton shegë, 100 ton kivi, 20 ton arrë Certifikim cilësie:  Global G.A.P. Tregu i eksportit: Gjermani, Itali, Mali i Zi, Kosova etj.   Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve  Adresa: Cërrik, Elbasan