loader
banner
Prognosfruit 2021 publikon parashikimin vjetor të prodhimit të mollës dhe dardhës, duke treguar një rritje prej 10% në prodhimin e mollës dhe një rënie prej 28% për dardhën. Sipas Shoqata Botërore e Mollës dhe Dardhës prodhimi i mollëve në BE për 21 vendet më të mëdha të prodhimit të mollës vlerësohet se për sezonin 2021/2022 do të jetë 11.735.000 Ton. Në përgjithësi, prodhimi i mollës të këtij viti vlerësohet të jetë 10% më i lartë se viti i fundit, por 1% nga mesatarja 3 vjeçare. Prandaj përceptohet të jetë një sezon me një pikëpamje të “ekuilibruar ” për tregun e mollës. Kthehu pas