loader
banner
Kompania Kaza Frut filloi aktivitetin në 2008. Aktiviteti i kompanisë është prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i kumbullave dhe frutave të tjerë si molla e qershia. Ka 12 ha pemëtore me kumbull, qershi, etj. Ka një dhomë frigoriferike kapacitet 25 ton, linjë përpunimi për kumbullën e thatë dhe për prodhimin e rakisë. Objektivi i kompanisë është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.  Produkti i ofruar: Kumbull, qershi, kumbull e thatë, raki kumbulle dhe rrushi Prodhimi i vet: 100 – 120 ton fruta Certifikim cilësie: 🗸 Global G.A.P. Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Adresa: Shumbat, Diber