loader
banner
KOP FRUT Dibër 2012

Date

“Kop Frut” është themeluar në 2012 pas një me përvojë 25 vjeçare në pemëtari. Ka 7 ha me mollë dhe qershi. Kop Frut disponon linjën e prodhimit të lëngut të mollës, një investim i rëndësishëm në zinxhirin e vlerës së frutave për rajonin e Dibrës dhe më gjerë. Kop Frut është një nga kompanitë që përjetoi më së miri kalimin nga prodhimi në përpunimin e frutave. Objektivi i kompanisë është zgjerimi i aktivitetit dhe qasja në kanalet e reja të tregut vendas dhe eksportit.    Produkti i ofruar: Lëng molle, uthull molle 45.000 litra  Mollë (varietete: Gold Delicious, Early Gold, Gala, Starking, Fuji)  Prodhimi i vet: Lëng molle 200.000 litra, molle 45.000 litra, mollë 500 ton Certifikim cilësie: 🗸 Global G.A.P. Tregu kryesor: Tregu i shumicës, rrjeti i supermarketeve Tregu i eksportit: Kosova Adresa: Tomin, Peshkopi