loader
banner
Prodhimi i parë i vendit ka dalë ne treg me 8 Shkurt dhe me çmim pakicë 300-400 lekë/kg. Në vazhdim me rritjen e prodhimit çmimi ka pasur trend ne ulje dhe aktualisht çmimi i pakicës është 150-200 lek/kg ose kemi një përgjysmim të çmimi nga data e fillimit të daljes ne treg.