loader
banner
Këtë vit prodhimi i parë i varietetit Burlat ka dalë në treg me datë 10 Maj me çmim pakice nga 800 -1200 lekë/kg, nga 500 lekë/kg qe ishte vitin e kaluar. Gjatë periudhës një javore ka pasur trend ulje të çmimit të pakicës që luhatet nga 600-800 leke/kg. Çmimet e pakicës të varietetit Burlat në Itali luhatën nga 5.5-8 €/kg, ndërsa në tregun francez është nga 8-10 €/kg.