loader
banner
Sot në tregun e pakicës, çmim rekord i qershisë 1200 lekë/kg. Ndërkohë në tregjet e Italisë çmimi qershisë luhatet nga 5.5-8 €/kg, në Francë luhatet nga 8-10 €/kg. Siç kemi informuar më parë prodhimi i qershisë së hershëme është i mangut, jo vetëm për tregun, por dhe për të ardhurat e prodhuesve.